CRD SERIJA KRONOMETRIJSKIH TESTOVA KOGNITIVNIH FUNKCIJA

 

Za razliku od klasičnih testova,
testove CRD serije moguće je višekratno ponavljati na istom ispitaniku sa istim ishodom odnosno rezultatom testa.
   Za razliku od klasičnih testova, testovi CRD serije iskazuju dinamičke osobine kognitivnih funkcija pa je tako već nakon jednog testa vidljivo kako je ispitanik rješavao test. Brzo ili sporo, precizno ili sa pogreškama, što se događa kada nastupe pogreške, da li je ispitanik izdržljiv ili lako zamorljiv.
 
   Testovi CRD serije i znanstvena metoda zaštićeni su patentom.
 Standardni testovi CRD serije primjenjivi su na ispitanike svih dobnih kategorija, od najmlađe dobi do duboke starosti.         CRD serija prisutna je na tržištu više od 40 godina. Za to vrijeme marljivo smo prikupljali norme i objavljivali znanstvene radove.  Želite li sa nama ostvariti znanstvenu suradnju kontaktirajte nas na info@crd.hr
Testovi se ne oslanjaju na poznavanje jezika, ili neka druga specifična znanja.    Nakon završenog testiranja svakog ispitanika moguće je automatski usporediti sa normama ili odabranim profilom populacije  

 

Norme, algoritmi, dizajn i arhitektura sustava zaštićeno je intelektualno vlasništvo