o CRD seriji

Testovi CRD serije namijenjeni su utvrđivanju (dijagnostici i praćenju) vremena i točnosti ostvarivanja različitih mentalnih i psihomotornih funkcija, te dimenzija sposobnosti i funkcionalnih osobitosti aktualizacije individualnog mentalnog potencijala.

Teorijski i sadržajni okvir konstrukcije zadataka testova CRD serije temelji se na kronometrijskom pristupu istraživanju strukture i djelovanja pojedinih mehanizama sustava informacijske obrade podražajnog sadržaja i vođenja psihomotoričke aktivnosti, odnosno dinamičkih svojstava i funkcionalnih osobitosti djelovanja središnjeg živčanog sustava (SŽS).

  Polazna pretpostavka kronometrije u psihologiji jest da su u vremenu (trajanju) odvijanja određene psihičke aktivnosti sadržane informacije o složenosti njezine strukture, te indikacije strukturiranosti i valjanosti funkcioniranja neuropsiholoških mehanizama pomoću kojih se ostvaruje ta aktivnost.

U klasičnoj se reakciometriji iz dužine vremena latencije (LP), ili iz ukupnog vremena reakcije (RT) pokušavaju ekstrahirati parcijalna vremena pojedinih komponenti reakcionog ciklusa, a iz njihovih međusobnih odnosa pokušava se utvrditi dinamika faktora koji određuju manifestne značajke i funkcionalne osobitosti mehanizama pomoću kojih se ostvaruje reakcioni proces.

Latentni period, koji obuhvaća vrijeme od početka djelovanja nekog podražaja do pojave odgovora na taj podražaj, sadrži niz komponenti i faza reakcionog ciklusa: od zahvaćanja i procesiranja aktuelnog podražajnog sadržaja, do aktueliziranja ranije formiranih, ili strukturiranja i izvedbe novih oblika odgovora (od jednostavne reakcije do složenih oblika ponašanja).

Sustavno istraživanja te problematike započeli su prije gotovo 200 godina znameniti astronomi: Bessel, Argo, Wolf, Hirsch i dr., svestrano istražujući strukturu vremena svjesne, hotimične reakcije i ulogu osobne jednadžbe u pojavama individualnih razlika u učinkovitosti, dinamici i međusobnim odnosima komponenti u ukupnom vremenu različitih vrsta i oblika reakcija.

Istraživanje strukture vremena pojedinih oblika reakcije i značajki pojedinih komponenti reakcionog procesa tradicionalno se oslanja na metodologiju frakcioniranja latentnog perioda, odnosno "izdvajanja" parcijalnih vremena pojedinih faza reakcionog ciklusa iz ukupnog vremena reakcije.

Donders je još 1868. godine, u istraživanju strukture i vremenskih odnosa među komponentama složenog vremena reakcije izbora i razlikovanja, razradio postupak "ekstrakcije", tj. izdvajanja manje složenih komponenata mentalnih aktivnosti iz ukupnog vremena rješavanja složenijih aktivnosti "metodom oduzimanja". Polazište u primjeni te metode bilo je da se podražajni sadržaji u dva zadatka (x i y) razlikuju samo u jednoj komponenti (q). Složeniji je zadatak (y) suma manje složenog (x) i komponente q, tj. x+q, pa se jednostavnim oduzimanjem manje složenog zadatka (x) od složenijeg (y) može izračunati komponenta q (y-x=q).

  Predstavnici Vircburške škole utvrdili su raščlanjivanjem vremena rješavanja različitih mentalnih zadataka na kronometrijski kontrolirane vremenske segmente (uz primjenu "sistematske eksperimentalne introspekcije") niz varijabli kao što su: usmjerenost (povezana s procesima zahvaćanja podražaja, ili s izvođenjem odgovora), operacije procesiranja (nesenzorne komponente u reakcionom procesu) i dr. U tom sklopu je L.Lange utvrdio da vrijeme reakcije u povezanosti s usmjerenošću ispitanikove pozornosti sadrži komponentu zahvaćanja podražaja, tj. senzorno perceptivnu komponentu i motornu odnosno komponentu odgovora.

  Kritičari Dondersove metode "oduzimanja", po M.H.Marxu i V.A.Cronan-Hillixu (1987.), upozorili su kako se kod promjene složenosti zadataka mijenja priroda procesiranja, jer se subjekt oslanja na različitu vrstu memorije i na različito složene procese evalucije. Taj nedostatak Dondersove metode otklonio je Sternberg uvođenjem novog  načina prezentiranja podražajnog sadržaja i ujednačavanjem realnih i memorijskih komparativnih elemenata zadataka kod promjene njihove složenosti.

Po Sternbergovoj metodi najprije se prezentira memorijski set - niz (lista) različitih podražaja, a potom se zadaje samo jedan podražaj. Ispitanik mora odgovorom "DA" ili "NE", odnosno pritiskom odgovarajuće tipke, izvijestiti da li je taj element bio ili nije bio sadržan u memorijskom setu. Vrijeme, koje je ispitaniku potrebno za donošenje odluke predstavlja glavnu zavisnu varijablu. Odnos brzine procesiranja (vremena donošenja odluke) i složenosti (broja elemenata) memorijskog seta je linearan, tj. proširenjem niza za svaki novi element produžuje vrijeme reakcije za 38 milisekundi.

  Oba pristupa su međusobno komplementarna jer uobličuju spoznaju o relacijama složenosti među različitim komponentama vremena reakcije i čimbenika koji mogu djelovati na reverzibilne i trajne promjene vremena reakcije.

  Opravdanost traženja valjanih postupaka frakcioniranja vremena složenih psihičkih reakcija, te razlaganja tog vremena na prepoznatljive komponente informacijske obrade podražaj nog sadržaja, podržavaju i spoznaje iz neurofizioloških istraživanja po kojima se u različitim etapama odvijanja procesa psihičke reakcije, na neurofiziološkom planu manifestiraju različitosti u bioelektričnoj aktivnosti mozga (EEG i evocirani potencijali). Temeljem tih pokazatelja reakcionog procesa mogu se izdvojiti etape:

§  registriranja osjetnog utiska;

§  identifikacije ili prepoznavanja podražajnog sadržaja;

§  interpretacije, koja uključuje sve oblike analize, procesiranja i povezivanja s mehanizmima i sadržajima memorije;

§  konstituiranja ili aktualiziranja ranije formiranog stereotipa odgovora;

§  vođenja ili reguliranja izvedbe odgovora.

  U sklopu kronometrijskih istraživanja posebno je vrijedno traženje metoda utvrđivanja i izdvajanja indikatora fluktuacije i funkcionalnih aberacije vremena reakcije izazvanih specifičnim faktorima: fizičkim značajkama podražaja, uvjetima i načinom prezentiranja podražaja, ili značajkama koje izazivaju osobno specifičan odnos prema podražaju (nepoznatost podražaja, važnost i značaj povezan s osobnim iskustvom, idr).

Eksner je (1873.) istraživao faktore koji određuju vrijeme jednostavne reakcije. Svojim istraživanjima on je pokrenuo još i danas aktuelno pitanje - ovisnosti vremena reakcije o različitim subjektivnim i objektivnim faktorima: individualnim osobinama ispitanika, modalitetu podražaja, uvjetima u kojima se odvija mjerenje, farmakološkim sredstvima, alkoholu, te sekundarnih (neadekvatnih, sporednih) podražaja, i dr.

  Vrste pojedinih mentalnih i psihomotornih funkcija koje se mjere CRD testovima, njihova složenost, te priroda indikatora parcijalnih postignuća koji se utvrđuju specifičnom metodologijom izdvajanja ili frakcioniranja latentnih perioda svake pojedinačne reakcije - istraživane su metodama faktorske analize, i to posebno u prostoru kojeg određuju klasični testovi mentalnih sposobnosti, kao i u prostoru kojeg određuju samo pokazatelji uspješnosti rješavanja zadataka u različitim testovima CRD serije (vidi "Teoretska osnova" i "Evaluacija CRD testova").

 

michael kors clearance bags discount michael kors handbags michael kors clearance michael kors clearance bags michael kors bags outlet michael kors online outlet wholesale jordans wholesale jordan shoes cheap authentic jordans cheap authentic air jordans wholesale jordans wholesale jordan shoes cheap air jordans moncler outlet moncler outlet online louboutin soldes louboutin prix louboutin pas cher louboutin soldes christian louboutin pas cher roshe run pas cher nike roshe run pas cher air max pas cher air max thea pas cher sac michael kors pas cher sac michael kors soldes michael kors sac pas cher michael kors sac soldes sac michael kors pas cher michael kors pas cher air max pas cher air max one pas cher moncler outlet online moncler outlet moncler outlet moncler outlet online casque beats pas cher beats pas cher