UNIVERZALNI REAKCIOMETAR


Računalo, programska podrška i instrument sa testovima:

- jednostavnog vremena reakcije
- vremena disjunktivne reakcije
- vremena izborne reakcije
- operativnog mišljenja - identifikacije signala
- operativnog mišljenja - diskriminacije signala


Povremeni najam od:
- 1.100 Kn tjedno
- 8.500 Kn polugodišnje
- 14.000 Kn godišnje
 
     
 


DRENOVAC j.d.o.o.


 
  Croatia, 10000 Zagreb, B.Magovca 151
Tel. (+385 91) 532 7277
Tel. (+385 91) 791 1233
E-mail info@crd.hr